Alling Å

Alling Å med alle dens tilløb afvander et område på omkr. 337 km 2, fordelt over disse 7 kommuner: Hadsten, Midtdjurs, Randers, Rosenholm, Rougsø, Sønderhald og Århus. Alling Å er områdets længste vandløb og sammen med de større tilløb: Skader Å, Skørring Å, Vejle Å samt Brusgård Møllebæk tillige det dominerende.
Af de mindre tilløb betegnes Oksenbæk og Hejbæk som pumpekanaler, i forb. med afvanding af de omkringliggende lavtliggende arealer.
Den sydligste af del Skørring Å ses også nævnt som Rosenholm Å.
Hovedparten af vandløbene har et forholdsvis lille fald, hvilkes skyldes, at en stor del af området er lavtliggende, oprindelig havbund. Åen har givet navn til de tre byer Allingåbro, Vester Alling og Øster Alling

tilbage til landskabet..... mere om åen

kanotur på allingåen med "Djursland for fuld damp"
Opdateret d. 12.3.2007