Landskabet omkring os

Det omgivende landskab er nord for byen domineret af åen og engene omkring den, mens det mod syd er det bakkede landskab med dyrkede landbrugsarealer. De højeste punkter findes syd for Oustrup med det højeste på Knivhøj - 78 m. samt Bjergeshøj og Snekkehøj.
Der er stort set ingen skov, men adgangen til en skovtur er alligevel mulig med Løvenholm, Gl. Estrup, Clausholm og Mygind skovene lige i nærheden.
  • Knivhøj
    på turen "jorden rundt"
  • Alling Å
    5 sider, åens forløb, billeder, Tour de Allingå, m.m.


til guide og information

Opdateret d. 5.6.2005