top of page
Øster Alling Brugsforening

Brugsforeningen stiftet 1897 med butik på Hovedgaden 25

Ny butik bygget 1912 på Hovedgaden 32

50 års jubilæum (billedet) 1947

Omfattende renovering 1954

Ny indgang i 1977

Brugsen lukkes 1983

Den første Brugsforening i Danmark var Thisted Arbejderforening, grundlagt af Provst H. C. Sonne i 1866.
Mens det i Tyskland og England især var arbejdere i byerne, som førte tanken om fælles indkø;b af dagligvarer ud i livet, var det her i landet hovedsageligt gårdmandsstanden på landet, som tog initiativet. Således også i Øster Alling i 1897.

Den 1. marts afholdt man den første generalforsamling af de optegnede medlemmer. Bestyrelsen var allerede valgt ved en grundlæggende samlig den 15. februar og den bestod af følgende 6 gårdmænd: Peder Andersen (formand), Peder Nielsen Bek og Hans Peder Andersen af Øster Alling, Marius Madsen, Oustrup, Peder Pedersen og S. Kr. Sørensen, Vester Alling samt bolsmand Ole Madsen af Ring.


Brugsforeningen fik til huse på matr. nr. 23, nu Hovedgaden 23-25; huset her købte man af af Niels Anker Houlberg, som havde drevet købmandsforretning der i forvejen, idet han i folketællingerne benævnes købmand.
Som medlemmer optoges både mænd, kvinder og tjenestefolk. Medlemsindskud var for en gårdejer eller ligestillet 1 krone, husmænd med jord 50 øre, husmænd uden jord, indsiddere, enlige personer og tjenestefolk 25 øre. Tjenestefolk var undtaget fra den solidariske forpligtelse.
Fordeling af det mulige overskud foregik efter bestemte takster således: et medlem med 2 tdr. hartkorn og derover samt ligestillede skulle halvårligt købe for 40, kr., 4 skpr. hartkorn og derover samt ligestillede 20 kr. halvårligt, medlemmer derunder for 10 kr. Tjenestefolk var undtaget fra disse betingelser.


Klager over uddeleren måtte ikke fremsættes i butikslokalet, men skulle forelægges bestyrelsen, hvis afgørelse uddeleren måtte rette sig efter.


Den 11 april afholdt man bestyrelsesmøde, hvor de sidste ting kom på plads inden åbningen, og hvor det vedtoges at formanden sammen med uddeleren, Kristen Andersen fra Ring, skulle rejse til Århus for at købe de første varer hjem til forretningen, som skulle åbne den 1. maj kl. 6 morgen.
Den første, som fik hvervet med hjemkørsel af varer fra stationen i Auning var H. P. Andersen, Øster Alling. Taksten blev sat til 15 øre pr. 100 pund, dog med en min. takst på 1 kr. pr. tur. Desuden skulle portøren i Auning have 2 kr. i kvartalet.


Og således var Øster Alling Brugsforening en realitet.
I det følgende nogle markante årstal i Brugsens historie:
1898: åbningstiden i sommerhalvåret skal være fra kl. 6 morgen til kl. 9 aften. Ingen salg af bajersk øl.
1899: Ny uddeler Jens Sørensen Kusk fra Bode.
1900: Forslag om ombygning af butikken og tilbygning af 2 fag til pakhus.
1901: Ny uddeler Kristian Rasmussen fra Øster Alling (på grund af lønkrav fra den afgående)
1903: Uddeleren tillades at sætte en handelskyndig mand som uddeler i sin plads i den tid, han er i militærtjeneste.
1906: Salg af kasser og sække er blevet et fast punkt på generalforsamlingerne, sammen med udlicitering af varehjemkørsel og overskudsdeling
1911: Det vedtages at bygge ny Brugsforening.
1912: Den nye Brugs bygges og det vedtages at lægge elektrisk lys ind. For installationen står urmager Kristensen, til en pris af 580 kr.
1913: Bliver man telefon-abonnent
1922: Der afholdes jubilæumsfest og ansættes ny uddeler: Jens Kvorning fra Thostrup ved Moldrup.
1924: Der påbegyndes vareudbringning til kunderne og man har købt en kaffemølle.
1925: Der skal bygges en vognport. Lønnen til formand og bogholder sættes ned med 100 kr. til 400 kr.
1935: Der købes et spisestel til udlejning.
1940: Som følge af krigen kommer der vareknaphed og rationeringskort, mens de tyske soldater lægger beslag på et loftsværelse og indretter køkken i udhuset, hvor der i to grubekedler koges ærtesuppe til hele styrken, som "bor" rundt i byen.
1941: Ny uddeler bliver husets søn Jens Aage Kvorning.
1944: en afstemning om spiritusbevilling gav 31 stemmer for, men 53 imod.
1946: Der planlægges 50 års jubilæum

og året efter vedtages med 55 stemmer mod 31, at Brugsen skal have ølbevilling
1951: Forslag om at både mand og hustru skal have stemmeret i foreningen forkastes.
1954: Der optages lån i Andelsbanken til en større ombygning af butikken.
1956: Får huset oliefyringsanlæg
1962: Dybfryser og køledisk anskaffes.
1965: Butikken bygges om til selvbetjening og personalet indskrænkes.
1966: Bestyrelsen vedtager, at der indføres kontant betaling.
1969: Formanden giver udtryk for den truende konkurrence fra de store indkøbscentre.
1972: 75 års jubilæum
1973: Energikrise. Fordringerne skal skæres ned. Omsætningen skal sættes op. Omkostningerne stiger af sig selv.
1977: Indgangen flyttes fra hjørnet til syd-facaden, (ny glasdør),

samtidig isættes to nye udstillingsvinduer samt nye vinduer i privaten.
1978: Modernisering af butikken.
1979: Der opstilles nyt benzinanlæg - og herefter skal der bremses for alle yderligere omkostninger.
1979: Nabobrugsen i Vester Alling lukker
1981: OBS har købt Haudals varehus i Paderup og deres "ugens tilbud" ligger ofte under Brugsens priser - ja endog dens indkøbspriser - hvilket man i bestyrelsen her er meget utilfredse med. Uddeler Kvorning fratræder og ny på posten bliver K. E. Andersen.
1982: Det står at læse i avisen, at Brugsen lukker til sommer
1983: Ophørsudsalg. Øster Alling Brugsforenings bygninger udbydes til salg

Brugsen blev købt af daværende borgmester i Sønderhald, Gunnar Kirk Thøgersen, som i 1993 videresolgte til Lauge Byriel.

Midt i 90erne. nu hedder det "Den Gamle brugs"

bottom of page