top of page
Øster Alling Dramatiske Selskab

Stiftet den 26 marts 1982.

Selskabet er stiftet den 26 marts 1982.
Vedtægternes paragraf. 2 lyder således: Selskabets formål er at fryde, forlyste, fornøje (undtagelsesvis at forarge) samt bidrage til at bevare og udbygge det festlige, fornøjelige og folkelige landsbymiljø ved hjælp af diverse kulturelle aktiviteter, som dog til tider skal forventes at have satirisk og samfundsrevsende sigte. Selskabet forpligter sig til mindst 1 gang årligt at indstudere og spille dilettant, revy eller lignende.
Herefter omfatter paragrafferne som følger: 3. optagele af medlemmer, 4. Generalforsamlingen, 5. Bestyrelsens opgaver, 6. Medlemmernes beskyttelse, 7. Økonomien, 8. Honorar i forb. m. turnevirksomhed, 9. Opløsning.
Medlemmer var de, der havde deltaget i dilettantforestillingen samme år.
Herunder oversigt over selskabets aktiviteter de følgende år, samt de 4 forudgående år, hvor andre foreninger stod for arrangementerne.
1980 Revy
1981 Revy
1982 dilettantforestillingen "Stamherren"
1983 Revy
1984 opførtes "High society i Grønkøbing"
1985 Revy
1986 "Panik i familien"
1987 Revy/kabaret
1988 "Svend Knud og Valdemar"
1989 "Krimimorderen"
1990 "Hjælp jeg skal giftes"
1991 ingen forestilling
1992 revyen "Cykelrute nr. 3"
1993 "Øster Aaland
1994 "Forrygende fussionsfeber"
1995 revyen "Langt ude"
1996 "Tipsklubben"
1997 "Carlsens Jernstøberi"
1998 revyen "Gid de sang noget bedre"
1999 Historisk tilbageblik, 100 års mode, efterfølgende karneval.
2000 "Fest i forsamlingshuset" (dilettant)
2001 revy (den med TV)
2002, 2003 ingen forestilling.

Gennem årene er det gået op og ned med økonomien, ligesom selskabet ikke har afholdt møder eller generalforsamlinger over en længere årrække.
På nuværende tidspunkt -efteråret 2004- er der tegn på, at der igen kommer liv i Ø.A.D.S. (Hvilket senere viste sig alligevel ikke at være tilfældet)

bottom of page