top of page
Øster Alling og Omegns husmoderforening

Stiftet 1949

Øster Alling og Omegns Husmoderforening - som senere kom til at hedde husholdningsforening - blev stiftet den 8. februar 1949 i Øster Alling Forsamlingshus og blev fra starten en kolossal succes med ikke færre end 121 medlemmer.
Den første bestyrelse bestod af Kirstine Rasmussen, Allinggården, Nikoline Nielsen, Johanne Andersen, Dorthe Andersen og Nelly Salling, alle Øster Alling, samt Emma Pedersen og Gudrun Schmidt, begge Vester Alling, og som suppleant valgtes Johanne Vittrup.
Foreningens første formand blev Kirstine Rasmussen og som næstformand valgtes Nelly Salling, mens Dorthe Andersen blev kasserer.
Og så gik det ellers slag i slag med forskellige arrangementer, bankospil, udflugter m.v. og hver gang med meget stor tilslutning. Af og til inviterede man også mændene med. Konsulent Anna Larsen, Randers, blev flittig benyttet ved mad-demonstrationer.
1950 valgtes Johanne Andersen til ny formand og til ny kasserer valgtes Inga Thøgersen. Kursusvirksomheden var omfattende de første mange år, og der holdtes altid festlige afslutningsarrangementer.
Igen 1951 skiftedes formand, idet Bertha Rasmussen blev valgt, og i 1952 overtog Dorthe Sørensen formandsposten. Sådan blev det ved næsten hele tiden, formandsskift hvert år.
Foreningens medlemstal har holdt sig ganske godt op gennem årene. Der var således i det år, da foreningen ophørte, 80 medlemmer. Af protokollerne fremgår det i øvrigt ikke, hvorfor den driftige forening ophørte.
Det sidste protokolomtalte arrangement var en udflugt den 27. juni 1967. Turen gik til Vrads Sande, hvor man drak kaffe, og derefter til Velling Koller. Der spistes aftensmad på Ny Hattenæs i Silkeborg. Udflugten blev arrangement-mæssigt helt igennem vellykket, noteres det. Den fandt sted i det fineste sommervejr, men kun 19 damer deltog.
En udflugt samme år i februar til Randers, hvor man besøgte Chr. Rasmussens nye Bolighus og en udstilling af husholdningsmaskiner på Højskolehotellet, havde kun samlet 20 deltagere, så der har nok bredt sig lidt mismod i bestyrelsen. I den sidste bestyrelse sad Bertha Rasmussen, Anna Mikkelsen, Mona Rasmussen, Nanna Kvorning, Agnethe Jakobsen og Eva Christensen.
I marts 1966 fik man en af de seneste leveårs største succeser, nemlig med mannequinopvisning i Øster Alling Forsamlingshus. Det var firmaet Elgård, Randers, som præsenterede de nye forårsmoder i kjoler, dragter og frakker for både unge og ældre. Der var offentlig adgang. Medlemmer skulle betale tre kroner, inkl. kaffen, mens ikke-medlemmer måtte af med fire kroner, men heri var skam også inkluderet aftenkaffen. Der kom over 100 damer samt 5 mænd, noterer Agnethe Jakobsen i protokollen.

NB: det viste billede er fra et arrangement i Auning.
 

bottom of page