top of page
Fortegnelse over Indtægter og Udgifter ved Forsamlingsbygningen fra 1ste Juni 1888 til 31te Maj 1889

Indtægter                                     Kr. Ør.       Udgifter                                                                   Kr. Ør

Ved Laan,

som Gjældsdokumentet udviser
Ved Lignin
g, 55 Ør. pr. Actie
Ved Salg af Kalk
Ved Salg af Bjelke
Ved Salg af nogle Cementtønder
og Breder mm.

Af Communekassen

I alt Indtægt
Udgift

Altsaa Underbalance


Revideret og befunden rigtig
af undertegnede Revisor
Østeralling d 15/12 89.
L. Hansen

1800, 00
  101, 20
      9, 80
      5, 88


      6, 15
      6, 00

  1929, 03

  1929, 09

            06

Til Mogens for Mur, Puds og Fugearbejde
Til Carl Jensen for Døre og Tribune
Til Anton for Tømmerarbejde, Bænke og Glas
Til Med.. for Tømmer, Vinduer, Pap og Søm
Til Poulsen Dalsgaard for Mursten
Til Ole Simonsen for opkastning af Grus
Til Smed Jens Møller for Jerntøj
Til Chr. Mathiasen og P....for Kampesten
Til Podenphandt for 33½ Td. Kalk a 2 Kr.75 Ø
Drikkepenge, Porto og lidt Grus i Fløjstrup
Til Niels Graves for drejet Knapper
Til L. P. Jensen for Laase og Dørhængsler
Til Houlberg for Renslaage, Saltsyre Speger og Søm m.m.
Til Sognefogeden for et Komfyr og Saltsyre
Til M. Bjerring Randers for 3 Dusin Kroge
For Brandtaxation af Huset
For Lamper og Kakkelovnsrør
Til Mogens, atter for Saltsyre
For Rengjøring af Huset
Til Lærer Christensen for en Kakkelovn
Til Jacob Laursen for 1000 St. Tørv
Til Gravenhorst for denne Bog
For stempling af Gjældsbrevet
Til L. Pedersen for Sokkel, Undergrund
og Fortaugspikning
For Planering af Kalkkule m.m.

I alt Udgift

140, 00
82, 50
133, 00
871, 62
385, 90
11, 00
13, 25
12, 80
92, 13
3, 00
2, 00
27, 00
18, 95
7, 00
4, 05
5, 40
18, 30
0, 55
2, 50
8, 00
4, 00
0, 75
3, 00

81, 88
0,51

1929,09

bottom of page