top of page

"skub" til stenen

Gemt men ikke glemt

Inspireret af en stor samling materiale om Øster Alling, afleveret til Sønderhald Egnsarkiv af Thorkild Sønder Salling, blev hjemmesiden om byen en realitet i 2004/05. Der blev søgt i alt hvad der var muligt for at supplere Thorkilds materiale. Byens borgere blev inddraget og mange oplysninger om tidligere beboere kom til. Efterhånden blev mulighederne for at hente viden på internettet bedre og bedre så man ad den vej kunne udvide hjemmesidens indhold.

Udviklingen indenfor det digitale område går hurtigt, og den gamle hjemmeside er blevet træt og var ved at falde fra hinanden i koderne.

Derfor er den nu "lagt i graven" og en afløser er trådt til.

Men den gamle skal ikke glemmes, derfor ligger den her under den store sten, som med et klik kan føre os op til den nye tid.

bottom of page