top of page
Erhverv og institutioner gennem tiden

Det kan være svært at forestille sig, men engang kunne man anskaffe stort set hvad man havde brug for, uden at skulle forlade landsbyen.

Det, som man ikke selv avlede i haven, kunne købes i byen, og af håndværkere var stort set alle fag repræsenteret.

Før jernbanen kom til, var Auning by mindre end Øster Alling.

Erhverv og institutioner gennem tiden.
Hvor boede de, hvad var deres erhverv?

Søg i dokumentet med Ctrl F
 
Forenings- og andels virksomheder,  statslige og kommunale  institutioner

Mejeri

Brugsforening

Forsamlingshus

Sparekasse

Sport

Kirke

Skole

Børnehave

"Næringsvejen" er en serie, som i 93 billeder viser hvem og hvor de erhvervsdrivende har boet i Øster Alling, et projekt som blev lavet til fremvisning ved et møde i forsamlingshuset

Noget om Kroner og Ører

At sammenligne leveomkostningerne, som de var for 100 år siden, med forholdene i dag, kræver mere end bare et par talrækker. Derfor er indholdet på denne side ikke særlig anvendeligt til dette formål - endnu. Måske der senere dukker noget op, som kan give et mere præcist billede af købekraften omkring 1905, eller evt. et andet år.
Foreløbig må dette betragtes som et meget lille indblik i økonomien omkring dette år, som er valgt ud fra skrædderens regnskab, - venligst udlånt af familien - et lille udpluk fra bogen.

 

Klædning..............................billigste 15,00, dyreste 62,00
Sæt tøj...................................fra 13,00 til 38,65
Bukser....................................billigste 1,75, dyreste 10,00
Vest.........................................2,25
Konfirmationstøj...................22,00
Sommerjakke.........................4,35
Gymnastikdragt.....................3,35
Stortrøje.................................25,00
Mejerifrakke...........................1,35
Hvide benklæder...................1,35
4 hvide jakker.........................5,40
Jakke forandret.....................hhv. 0,50 og 1,50
Jakke repareret......................hhv. 1,50 og 2,00
Kappe vendt..........................8,00
Jakke og vest presset...........0,75
Presning af en klædning.......0,75
Benklæder 1¾ alen a. 6,75. 11,80
syløn......................................2,25

Hjemkørsel af varer til Brugsen
fra stationen i Auning blev i 1905 overdraget til Kr. Nielsen,

for en pris af 23½ øre pr. 100 kilo.I 1906 blev lønnen for rengøring af forsamlingshuset sat til 30 kr. årligt.

Fra brugsens indøbsprotokol oktober 1905 disse udsalgspriser

vare ...............pris pr. kg

Sigtemel...........9½ øre

Havregryn........18 øre

Sukker...............21 øre

Flormel.............11½ øre

Kaffe.............. 1,20

Klipfisk ............. 31 øre

Margarine..........62 øre

vare..................pris             

Drengetrøje.......1,80

Kørehandsker.....1,80

Stegegryde........4,35

6 knive................3,00

Spillekort...............50 øre

12 tallerkener......1,20

Damestrømper... 1,00

vare...................pris

Spyttebakke........1,00

Skovl....................1,50

Træskoringe..........11 øre

Hønseringe.............1 øre

Kammerpotte........80 øre

Sut..........................15 øre

Spadeskaft............50 øre

Roeoptager........9,75

Noget om lønningerne ved landbruget
I tidsrummet 1900 til 1914 steg lønningerne
for landbrugets medhjælpere ret betydeligt.

1900 for karle omkr. 250 kr. årligt, for piger omkr. 160 kr.
1905 for karle omkr. 281 kr. årligt, for piger omkr. 225 kr.
1914 for karle omkr. 450 kr. årligt, for piger omkr. 265 kr.
For daglejere på egen kost var den:
1900 på øerne ca. 485 kr. og i Jylland ca. 500 kr.
1905 ca. 539 kr.
1914 på øerne ca. 764 kr. og i Jylland ca. 889 kr - årligt.
Lønningerne var højst i Jylland, især i Vest- og Midtjylland.

"Et bjerg af margarine"
Hvis daglejeren, som var på egen kost, i 1905 satte hele sin årsløn i margarine, ville han få et lager på 870 pund (435 kg.) Hvis vi i dag (2005) køber det samme lager på 870 pund til en pris a 8 kr. pr. ½ kg. ville udgiften beløbe sig til 6960, kr. - for en folkepensionist ca. en 9. del af årets pension, efter skat. Kaffen var dobbelt så dyr som margarinen, - i dag er den ca. 3 gange så dyr, afhængig af mærke.

bottom of page