top of page
Øster- og Vester Alling Pensionistforening

stiftet 1949.

Forhistorien fortalt med tal

Øster og Vester Alling Aldersrenteforening blev stiftet d.26 februar 1949.
Der findes ingen protokol fra foreningens første år, og det vil sige før 1984.
I forsamlingshusets regnskabsbog fra 1949 ses det, at Aldersrenteforeningen har lejet salen i hhv. marts, august og november måned samt at der i de følgende år har været afholdt arrangementer i huset ca. 3 gange årligt.
Fra det første år foreligger der en medlemsliste hvoraf det fremgår at 56 personer var med fra starten, nemlig disse:
fra Øster Alling:
Martin Rasmussen - Lone Rasmussen -Marius Jensen - Ane Jensen - Jakob Vittrup Sørensen- Sine Vittrup Sørensen - Chr. Christensen - Marie Christensen - Marie Olsen - Søren Chr.Sørensen - J.P.Jørgensen - Laura Jørgensen - Søren Hornbæk - Marie Hornbæk - Søren Jensen - Ane Sofie Jensen - Mads Simonsen - Kirstine Simonsen - Peder Sørensen - Betty Sørensen - Søren Pedersen - Ane Pedersen.
fra Vester Alling:
Bertinus Johansen - Mariane Skov - Mads Rasmussen - Ane Rasmussen - Laurits Kristensen - Alma Kristensen.
fra Ring:
Jens Hansen - Julie Hansen - Anton Jørgensen - Kirstine Jørgensen - Søren Sørensen - Hilda Sørensen - Kristian Nielsen - Kristian Jensen - ? Jensen - Søren Thomsen - Mine Thomsen - Niels J. Jensen - Kirsten Jensen.
fra Ringsø:
Laurits Christoffersen - Sofie Christoffersen - Osvald Kurtzmann - Signe Kurtzmann.

Da aldersrenten blev døbt om til pension skiftede foreningen naturligvis navn og kom derefter til at hedde:
Øster og Vester Alling Invalide og Folkepensionistforening
og senere:
Øster og Vester Alling Pensionistforening

Det kostede:
i året...konting.....leje af salen
1949 ...6 kr
1962 ...2 kr...............30 kr
1967 ...3 kr
1969 ...4 kr...............40 kr
1971 ...5 kr
1972 ........................60 kr
1976 ...6 kr
1984 ...10 kr...........110 kr
1986 ...15 kr
1988 ...20 kr............200 kr
1991 ...30 kr............300 kr
1996 ...40 kr

I de seneste år har Pensionistforeningen haft et tæt samarbejde med den tilsvarende forening for Fausing-Auning.
I vinterhalvåret arrangeres der ugentlige møder og sammenkomster med foredrag, underholdning m.v., ligesom der i årets løb er mindst to udflugter -ved løvspring og ved løvfald.
De fleste arrangementer foregår på "Møllehjemmet" i Auning, og ellers i h.h.v Fausing og Øster Alling Forsamlingshus.

Ovenstående tekst skrevet i 2012, siden da er foreningen ophørt og medlemmerne optaget i Fausing-Auning Pensionistforening, som igen har skiftet navn til Auning og omegns Pensionist- og Seniorforening

Følgende indlæg sendt til avisen ved foreningens ophør i 2016:

 

Øster og Vester Alling Pensionistforening Stiftet februar 1949 opløst januar 2016 (gået på pension) Afskedsfest med middag i Øster Alling forsamlingshus onsdag 5. april 2016 En vellykket fest med hyggeligt samvær og sang, udstilling og fortælling om foreningens start og virke. Afsked med foreningsfanen, (afsyngelse af flagsangen) som nu afleveres på egnsarkivet, sammen med øvrigt materiale fra foreningens virke. Formanden, Grete Jensen, som har siddet i bestyrelsen i 20 år, de 18 år som formand, blev hyldet for sin store indsats. Der findes ingen protokol fra foreningens start, men man var på Sønderhald Egnsarkiv så heldige at finde et nummer af Folkebladet fra 1949 hvori stiftelsen af foreningen er omtalt

bottom of page