top of page

Navnet Øster- og Vester Alling var, ifølge "Nudansk Ordbog", omkring år 1300, Øster og Wæsteralend.

Antagelig fra oldansk: "älændi", som er en strækning langs en å.

Altså det vestre og østre åland.

Byen er beliggende i Øster Alling sogn, Norddjurs kommune i Region Midtjylland.

Nærmeste større by er Auning, en by i stærk udvikling, med Skole, Idrætshal, Børnehaver, gode indkøbsmuligheder, læge, tandlæge, apotek o.s.v. Der er busforbindelser til de større byer som Aarhus, Randers, Ørsted, Grenaa.

Øster Alling ligger 5 km. fra Auning.

Her er en stor børnehave med vuggestue, en aktiv idrætsforening, et forsamlingshus, en "Bed and Breakfast"og én større virksomhed.

Der kører skolebus til Auning.

Der er omkring 200 adresser i byen og

indbyggertallet 2022 er 519.

Vi ligger i en kommune med meget smuk natur, og har herregården og museerne på Gl. Estrup i "baghaven".

Sådan er det nu.

Denne hjemmeside skal vise hvordan det har været

Man kan gætte på hvordan det hele begyndte, hvordan byen opstod.

Sangen her er rent gætteri, og skrevet til en historisk aften i forsamlingshuset for længe siden.

Hvor,
hvornår og hvordan
begyndte det?

mel: dyrtidsvisen
1
Al den tid der boede folk på denne klode
har man rejst i øst og vest
og kigget sig omkring;
nogen kom til Norden, hvor de dyrked' jorden,
andre drog mod syd og dyrked' ingenting.
Nogen kom fra havet gennem
fjordens blanke vand
og ved Allig-åens bred der gik et par i land,
her blev de så boende
- og som mand og kone,
er det vel naturligt at de blev til fler.

2
De i hytter boede, men det gik at mode,
der blev bygget huse
og en kirke ligeså.
Og til andre egne her og allevegne
blev der lagt en vej, som man ku' age på;
Ud at vejen drog så nogen væk fra deres by.
Stedet det blev kendt og fik det allerbedste ry.
Nogle kom tilbage med en ægtemage.
Sådan helt naturligt blev der fler og fler.

3
Indfødt var de fleste, længe, for det meste
siden kom der fler ad vejen
fra det ganske land.
og nyfigne blikke på de nye kigge
- tænk så mange udefra går det nu an?
Men på bøndergårde
og i bedste-borgers hjem
mangled' arbejdskraften,
så man havde brug for dem,
unge mænd og pi'er, nogle ville bli' her
og de blev naturligvis til endnu fler.

 

4
Der kom nye tider, grænserne de skrider,
ind i byen er de væltet allevegne fra.
århusfolk blandt andet, og fra udenlandet,
fra det sønderjyske og fra Auning af.
Der kom folk fra Sjælland og fra byen København
andre havde Himmerland som deres fødestavn.
Ind- og udenlandske,
ny- og gammel danske.
Helt naturligt er her blevet fler og fler.


5
Byens gode rygte intet har at frygte,
det har overlevet

fra de første gik i land.
Indfødt eller ikke, er vi alle brikker
i det spil som holder vores by i gang.
Alle er vi med i spillet,

mindre eller mer,
byen får sin charme fra os alle én og hver.
De der lagde grunden
er for længst forsvunden.
Efter dem - og os - der kommer stadig fler.                                                    EB

Måske, eller der har sikkert, ligget en jernalderby på stedet. Her var tilpas kuperet med åen og engene mod nord og højdedraget mod syd.

Igen er der gættet, måske så den ud som på det rekonstruerede billede herunder.

jernalder.jpg
IMG_5418.JPG

I 1850 ved man, ved hjælp af kortene, hvordan byen så ud. Ovenstående er et lille udsnit af en model af byen, som den var på den tid. Kirken i forgrunden, Provstegyden til højre for den og længere nede Hovedgaden med huset hvor der nu er parkering.

Landskabet omkring byen er meget varieret. Laveste punkt er i ådalen, det højeste 249 m. på Knivhøj

13okt07b.jpg

Øster Alling set fra nord

høballer.jpg

Øster Alling set fra nord

knivhøj1.jpg

Udsigt fra Knivhøj

tur3.jpg

Udsigt mod Fløjstrup

engtur2.jpg

Rævebro ved Vester Alling

elen 019.jpg

Udsigt fra Knivhøj

å4.JPG

Allingåen, mere om den på næste side

panor13.jpg

På vej til pumpehuset

tur4.jpg

Brunhøj

å7.JPG

Næste side,

klik på billedet

Landskab,

historie,

bebyggelse

bottom of page