top of page

Enkelte personer har sat deres aftryk i byens historie og huskes bedre end andre. Nogle i kraft af deres arbejde eller deres virke for byen, nogle ved at nedskrive deres erindringer, og andre igen som personer i en historie skrevet af andre.

Danskere i Verden

Drengen Laurs fra Ringsø, som drømte om at komme til søs, og endte med at modtage Victorie-korset af den engelske dronning

De kom i avisen:

Jenny Madsen, centralbestyrer

Holger Simonsen, vognmand

Søren Hornbæk, cykelhandler og

idrætsmand

Gunnar Kirk Thøgersen,

smedemester og borgmester

Jens Sønderkær, lærer

Peter Hedegaard Rasmussen,

tømrer og bygningssnedker

Martin Rasmussen, snedker

De skrev deres erindringer:

Niels Arne Jørgensen,

gårdejer i Øster Alling

Gustav Møller, smed

De blev en del af en god historie:

Jørgen Tørsleff. præst

Hans Christian Brønnum, degn

Mette Marie Groesen, kaldet Heksen, Ellekjællingerne

og en Greve

Alle de øvrige, som gennem de mange år har boet i byen og sognet.

                                                                   Alfabetisk navneregister

I Skifteprotokollen fra Gl. Estrup har vi hentet to skifter fra hhv. 1762 og 1810      Her

Ifølge folketællingerne var der fra 1801 til 1850 det samme antal husstande i Øster Alling, nemlig 24, som var fordelt i 14 gårde og halvgårde samt 10 huse, og med mere end een familie i flere af husstandene. Ialt 8 familier er indsiddere (bor til leje)
Tallene herunder er fra folketællingen i 1850
De i alt 169 indbyggere i byen var fordelt således
Erhvervsmæssig fordeling
Ægtepar - aldresfordeling

De med ?? markerede mænd, er blevet talt med der hvor de arbejder, derfor ingen kendt alder.

Ægtepar (30)
Enker/enlige
Børn 0 - 7 år
Børn 7 - 15 år
Børn 15 - 21
Ugifte over 21 år
Plejebørn
Tjenestekarle
Tjenestepiger
Aftægtsfolk
Almisselem

60
5
20
24
6
9
2
21
21
2
1

Præst
Gårdmænd
Boelsmænd
Husmænd
Degn
Smed
Murer/Drejer
Væver/-sker
Skrædder
Skrædderlærlingske
Væverlærlingske
Kludehandler
Møllersvend
Daglejer
Daglejerske
Bestyrer hos enke

1
9
4
7
1
1
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1

M - K
46 - 51
31 - 27
28 - 42
44 - 37
56 - 51
33 - 35
28 - 22
50 - 56
?? - 59
?? - 47
39 - 30
47 - 30
?? - 60
?? - 28
38 - 46

M - K
73 - 69
34 - 34
41 -30
47 - 53
45 - 72
48 - 48
?? - 49
52 - 50
33 - 21
59 - 37
56 - 39
?? - 44
40 - 44
56 - 31
37 - 28

Tjenestefolk i Øster Alling

Der er skrevet og fortalt meget om tjenestefolkenes urimelige forhold gennem de flere hundrede år indtil den nye medhjælperlov omkr. 1922 afløste tyendeloven og fastsatte regler om bolig, kost og ferieret (6dage årligt). Der skulle dog gå endnu nogle tiår før man med nutidens målestok ville anse forholdene for rimelige.
Omkr. 1955 var karlenes værelser flere steder stadig et rum ved siden af hestestalden, uden mulighed for brusebad. Mens pigen dog havde værelse i stuehuset, uopvarmet og med vaskefad og tilhørende vandkande som eneste mulighed for at opretholde den personlige hygiejne. Dog kunne man benytte vaskehuset, men om vinteren fristede dette kun, når der efter den månedlige storvask var en smule varme tilbage i rummet.
Naturligvis var der både gode og mindre gode pladser for tjenestepiger og -karle på landet.
Man kendte ikke noget alternativ, men havde vel sine drømme.
Følgende oversigt omhandler tjenestefolk i Øster Alling by og sogn.

Hvor kom de så fra og hvor rejste de hen, alle disse unge mennesker, som i kortere eller længere tid opholdt sig som tjenestefolk i gårde og huse?
Til at give et lille billede af dette, er her valgt 5 forskellige år: 1830, 1840, 1850, 1860 og 1870.
Byerne nævnes i tilfældig orden, men dog i forhold til hvor mange personer der er rejst til og fra.

Hvilsager-14 (heraf 3 familier), Lime-12 (heraf 2 familier), Mygind-10, Fausing-8 (heraf 1 familie), Hørning-7, Hejlskov-5, Mariemalene-5, Randers-5, Auning-5, Gl.Estrup-4, Ørsted-4, Liltved-1 familie, Stjærkær?-1 familie, Viborg amt-1 familie, Ølst-1 familie, Ålborg-1 familie, Mørke-3, Kristrup-3, Lemmer-3, København-3, Aarslev-3, Floes-3, Karlby-2, Fårup-2, Skader-2, Skjørring-2, Virring-2, Gjesing-2, Koed-2, Ørum-2, Rimsø-2, Odder-2, Vorup-1, Sverige-1, Hadsten-1, Ormslev-1, Hvidebæk-1, Nørager-1, Essenbæk-1, Fjellerup-1, Hornslet1, Mejlby-1, Voer-1, V. Alling-1, Dalbyneder-1, Oue-1, Spentrup-1, Vivild-1, Vejlby-1,

Sognet, som omfatter Øster Alling, Ring og Oustrup, havde omkr. 1907 ialt 516 indbyggere.
 

Embeder, udvalg og

Kommissioner

Sognerådsformand:
Sognefoged:
Sognepræst:
Skolelærere:

Forligsmægler:
Brandfogeder:

Stævningsmænd:


Lægdsmand:
Hegngsynsmænd:

Jordboniteringsmænd:

Ligsynsmænd:
Vandsynsmænd:

Vurderingsmænd:
For vej- og markfred:


For umyndiges midler:
Fattigudvalg:


De fattiges kasse:


Sundhedskommission:


Skolekommission:

Vejudvalg:


Værgeråd:


Menighedsråd:Sygekasse:
Sparekasse:
Sognebibliotek:

Kr. Rasmussen, Ring
J. Rasmussen, Øster Alling
Pastor A. Torm, Øster Alling
S. Kr. Kristensen, Øster Alling
(i Ring er embedet vakant)
Grd. M. Madsen, Øster Alling
S. Jensen, Øster Alling
Grd. P. N. Petersen, Ring
Grd. S. Jørgensen, Højagergård
H. P. Andersen Øster Alling
Pror. Bornø, Oustrup
Sognef. J. Rasmussen, Øster Alling
Bmd. P. Kr. Andersen, Ø.Alling
Grd. P. Andersen, Ring
H. P. Andersen, Øster Alling
Sognef. J. Rasmussen, Ø. Alling
Grd. M. Madsen Øster Alling
Grd. H. P. Andersen Øster Alling
Træskomand Ole Simonsen, Ø.A.
Grd. Kr. Jørgensen, Øster Alling
Bmd. N. K. Kvist, Ringsø
J. Møller, Ringsø
Grd. P. Andersen, Ring

H. P. Andersen, Øster Alling
Grd. P. Andersen, Ring
Bmd. P. Kr. Andersen, Ø. Alling
Sognef. J. Rasmussen, Øster Alling
K. Rasmussen, Ring
T. A. Fogh Øster Alling
M. Madsen, Øster Alling
Grd. K. Andersen, Øster Alling
Pastor A. Torm, Øster Alling
Grd. P. Andersen, Ring
Grd. P. A. Fogh, Øster Alling
S. Severinsen, Ring
Kr. Mathiasen, Oustrup
Pastor A. Torm, Øster Alling
Grd. Kr. Rasmussen, Ring
Grd. P. A. Fogh, Øster Alling
M. Madsen, Øster Alling
Grd. Kr. Rasmussen, Ring
Pastor A. Torm, Øster Alling
Lærer Kristensen, Ø. Alling
Fru Mette Rasmussen, Ring
Pastor A. Torm, Øster Alling
Lærer Kristensen, Øster Alling
Forp. P. Jensen, Øster Alling
Grd. P. Andersen, Ring
Grd. H. P. Andersen, Øster Alling
Lærer Kristensen, Øster Alling
Fmd. Lærer Kristensen, Ø. Alling

Erhvervsdrivende

Bager
Blikkenslager:
Brygger:
Drejer:
Forbrugsforening:
Uddeler:
Formand:
Karetmager:
Kreaturhandler:
Maler:
Murere:

Møller:
Skomager:
Skrædder:
Slagter:
Smed:
Snedkere:


Stenhugger:
Træskomand:
Uldhandler:
Vævere:

Mejeri, Bestyrer:

Landejendomme
ejere:
Præstegården
Jens Rasmussen
Jens Jensen
Peder Andersen Fogh
Søren Jørgensen
Jens P. Thomsen
Christen Rasmussen
Niels P. Jensen
Peder Chr. Adersen
Hans P. Andersen
Mads Nielsen
Rasm. Chr. Vesterg.
M.C.Madsen før 1905
Søren Chr. Jensen
Anders M. Madsen
Niels Severin Nielsen
N. A. Houlberg
Kristen Andersen
C. L. Jørgensen


Oustrup
Niels C.Mathiasen
Jørgen P. Laursen
N. C. Bornø
Niels Rasmussen

Ring
Peter Andersen
Ludvig Henrik Hansen
Niels Andersen
Severin Mat. Sverinsen
C. Rasmussen
Niels Pedersen
Poul Møller
Jacob Laursen
Peder Laursen
Peder Niels Pedersen

N. Sams, Øster Alling
J. Rasmussen, Øster Alling
P. K. Kristensen, Ring
N. Gravesen, Øster Alling

Kr. Rasmussen, Øster Alling
Grd. Kr. Andersen, Ø. A.
S. T. Sørensen, Øster Alling
A. Rasmussen, Øster Alling
M. Andersen, Øster Alling
Kr. Jørgensen, Ring
M. Sørensen, Øster Alling
P. Poulsen, Oustrup
J. M. Jensen, Øster Alling
J. V. Sørensen, Øster Alling
A. Høgh, Øster Alling
Kr. Nielsen, Øster Alling
Anker Jensen, Øster Alling
M. Rasmussen, Øster Alling
Anton Birk, Øster Alling
N. Kristensen, Øster Alling
Ole Simonsen
Fhv. Kbm. N. A. Houlberg,
Ane Jensen, Øster Alling
R. Jensen, Øster Alling
H. Buhl, Øster Alling:

størrelse i Tdr. Hartkorn
& gårdens/jordens navn/adr.
12 1/8
1 1/8...Hovedgaden 36
4 3/4.."Allingkægård"
2 3/4.."Toftegården"
6 3/4.."Højagergård"
4 1/8..."Riishøj"
4 1/8.."Allinggård"
1 1/4.."Vestergård"
1 1/4...Hovedgaden 40
2 ½ ..."Løjkær"
4 ½
1 ½ ...Ådalsvej 4 (mark)
5 3/4.."Moesgård"
2 3/4...Hovedgaden 20
4 1/4.."Højvang"
3 1/4.."Kæragergård"
1 3/4.."Kastaniely"
2 1/8.."Poulsminde"
3 3/4.."Fårdal"
ovenst. med forebehold

 


5
1 3/4
12 ½.."Oustrupgården"
1 ½


8 1/4.."Ringgården"
5 ½
4
2
4 1/4
2
2 ½
1
1 1/4
1

bottom of page